Aspens strand - arbetet fortsätter

Publiceringsdatum : 2015-04-27

Nyligen avslutades utredningen om Aspedalen-Aspevallen. Utredningen har tittat på både tekniska och ekonomiska förutsättningar för att bebygga området, och de visar att det går att bygga bostäder och ett nytt idrottsområde vid Aspens strand. Nästa steg är att kommunstyrelsen behandlar frågan om att starta arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området. Under den processen kommer dialogarbetet med allmänhet, företag och föreningar att fortsätta.