Biblioteksplan klar 2016

Publiceringsdatum : 2015-09-23

I media har vi kunnat läsa att Lerum är en av de kommuner som ännu inte har en biblioteksplan. Planen är dock under arbete, och ska vara klar under 2016.

I början av nästa år ska biblioteksplanen för Lerums kommun vara klar. Lerums bibliotek håller på att ta fram planen och det är ett omfattande arbete, som sedan ska beslutas av kommunstyrelsen. En biblioteksplan ska beskriva hur biblioteksverksamheten ska bedrivas i kommunen och Lerums biblioteksplan kommer att innehålla förslag på satsningar inom fem områden: barn och unga, digitalt, tillgänglighet, skolbibliotek och läsfrämjande.