Bra samarbete i ansträngd situation

Publiceringsdatum : 2015-11-02

- Den senaste tidens ökning av ensamkommande barn och ungdomar har satt både kommunens organisation och frivilliga krafter i alla kommundelar på prov. Och så här långt har vi har klarat provet bra tack vare gemensamma insatser, säger kommundirektör Håkan Pettersson.

 

Tillsammans med församlingar, föreningar och volontärer har Lerums kommun kunnat ta fram mellan 40 och 50 sovplatser i så kallade akutboenden under de senaste veckorna. Platser som behövs under några få dygn när mottagningskommunernas sängplatser inte räcker till i väntan på att ungdomarna ska registreras hos Migrationsverket och transporteras till den kommun där de ska bo i väntan på att deras asylansökan utreds.

- Utan det stora engagemanget från privatpersoner, föreningar, församlingar och inte minst kommunens egen personal, hade vi aldrig klarat detta. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som gör det möjligt för Lerums kommun att hjälpa dem som flyr undan krig, förföljelse och svåra levnadsförhållanden, säger Håkan Pettersson.

Lerum och Migrationsverket har ett avtal som innebär att Lerums kommun ska ta emot 49 vuxna asylsökande per år. Hittills i år har fyra vuxna kommit till vår kommun. Samtidigt har Lerums kommun (till och oktober) tagit emot 59 ensamkommande barn och ungdomar. 20 procent av barnen och ungdomarna bor i privata boenden och 80 procent bor i kommunalt drivna boenden, eller i familjehem som är utredda och anlitade av kommunen, medan de väntar på besked om asyl.

- I mitten av september fick vi ett uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram fler boendeplatser, och här har förvaltningen verkligen arbetet både snabbt och strukturerat, berättar Håkan Pettersson. Inom kort kommer Lerums kommun att öppna fler platser för asylsökande barn och ungdomar.