Brunnslock med logo

Publiceringsdatum : 2015-02-26

Nya brunnslock kommer snart att pryda kommunens gatubrunnar. Istället för det standardiserade utseendet kommer kommunens logotype att pryda locken.

Allt eftersom gamla brunnslock blir slitna och behöver bytas ut, kommer den nya modellen att synas på gator och trottoarer. Hittills har 55 nya brunnslock levererats till kommunen från tillverkaren i Stenkullen. Kostnaden för de nya brunnslocken är den samma som för standardutformningen.