Chefer på Sektor stöd och omsorg tar ställning för pride

Publiceringsdatum : 2015-06-02

Nu pågår HBTQ-festivalen i Göteborg. Sektor stöd och omsorgs chefer för särkskilt boende och förebyggande enheter i Lerum, tar tillfället i akt att lyfta alla människors lika värde.

Cheferna bär festivalens armband och kommer att lyfta hbtq-frågor med sina medarbetare på arbetsplatsträffar de närmaste veckorna.

De kommer också att delta i en del av festivalens arrangemang. Bland annat kommer de att vara med och diskutera vad kommuner kan göra för att motverka diskriminering och skapa en trygg äldreomsorg för hbtq-personer. De första generationerna som kunnat leva öppet som hbqt-personer börjar nu bli äldre och i behov av omsorg. Diskussionen förs tillsammans med politiker, kommunala tjänstemän och intresseorganisationer.