Dags att granska förslaget för Herrgårdsbacken i Floda

Publiceringsdatum : 2015-09-03

Nu är det dags att granska förslaget till detaljplan för Herrgårdsbacken i Floda. Det aktuella området ligger i anslutning till Floda centrum och förslaget innebär en förtätning med cirka 80 nya lägenheter i tre byggnadskroppar.

Förslaget finns för granskning under granskningstiden 2 september till 30 september. Klicka på länken nedan för att läsa mer om planerna för området och de handlingar som finns för granskning.

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt senast den 30 september till samhallsbyggnad@lerum.se eller i brev till

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
Planenheten
443 80 Lerum