Politikerna debatterar hur det gick för kommunen år 2014

Publiceringsdatum : 2015-04-10

På kommunfullmäktiges möte den 23 april 2015 kommer de förtroendevalda att debattera kommunens årsredovisning. I den finns information om hur kommunens ekonomi och olika verksamheter har utvecklats under 2014.

Klicka här om du vill läsa Årsredovisning 2014.