Detaljplanen för konsumtomten avslogs

Publiceringsdatum : 2015-02-12

Den 10 februari beslutade Mark- och miljödomstolen att upphäva kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan för den så kallade konsumtomten, väster om Häradsbron i Lerums centrum