Färre mättjänster under sommarveckorna

Publiceringsdatum : 2015-06-26

Under veckorna 28 till och med 32 har vi begränsad service vad gäller våra mättjänster och utför inte gränsutvisningar, utsättningar eller lägeskontroller.

Under den perioden kan tjänsten utföras av behörig mätningsingenjör utanför kommunens regi. Däremot producerar kommunen nybyggnadskartor, eventuellt med en något längre leveranstid än vanligt.