Fel uppgifter om bostäder för äldre och flyktingar

Publiceringsdatum : 2015-10-01

I Lerums tidning onsdag 30/9 finns ett öppet brev som kommunen fått en del frågor och samtal om. I det öppna brevet påstås att kommunen tagit bort platser i äldreboende för att omvandla dem till boende för ensamkommande ungdomar. De uppgifterna stämmer inte alls.

 

Äldreboendet på Riddarsten drivs av Bräcke Diakoni, och där har inga platser tagits bort. Lerums kommun har inte öppnat några boendeplatser för ensamkommande barn och ungdomar på Riddarsten.

I det öppna brevet skrivs också om antal platser i äldreboenden i Floda. Brevskrivaren har rätt i att det totala antalet platser på äldreboenden i Floda kommer att vara 90 inom kort, men vi vill förtydliga att Sävegården idag har 34 platser och byggs ut med ytterligare 36, vilket blir blir 70 platser. Lägger man till de 20 platser som finns på Ekebacken så finns totalt 90 platser på äldreboenden i Floda.