Nytt boende med fem platser

Publiceringsdatum : 2015-07-17

Just nu kommer det väldigt många ensamkommande ungdomar till Sverige, och situationen är mycket akut att ge dem en plats att bo på. Ungdomarna kommer från krigshärjade länder som Afghanistan, Somalia och Eritrea och de är många fler än Migrationsverket har planerat för. Migrationsverket ber nu alla landets kommuner, även Lerum, att genast få fram ytterligare platser. Därför har Lerums kommun beslutat att omgående inrätta ett boende på Rotegården, Per Thams väg i Lerum, med plats för fem ungdomar.

Nytt boende öppnar 21 juli

Boendet kommer att öppna tisdag 21 juli och ha plats för fem ensamkommande ungdomar i åldern 14-16 år. Ungdomarna bor i boendet under tiden som deras asylansökan prövas hos Migrationsverket, vilket tar cirka sex månader. Om ungdomarna får permanent uppehållstillstånd flyttar de vidare till ett mer permanent boende, så kallat HVB-boende eller till en familj.

Personal på plats dygnet runt

På boendet på Per Thams väg finns personal i tjänst dygnet runt. Den viktigaste uppgiften för personalen är att skapa trygghet och struktur för ungdomarna. Alla ungdomar får en kontaktperson som hjälper dem i vardagen med till exempel läxläsning, träning i att laga mat och att hitta fritidsaktiviteter. Om en ungdom har behov av samtalsstöd kommer det finnas möjlighet till sådana insatser.