Fortsatt arbete med gymnasium, kulturhus och idrottshall

Publiceringsdatum : 2015-11-13

På onsdag den 18 november ska kommunstyrelsen besluta om hur arbetet med en ny idrottshall, ett nytt kulturhus och ett framtida nytt gymnasium ska fortsätta.

Förslaget innebär att förvaltningen kan få i uppdrag att

  • påbörja planeringen för ett nytt gymnasium i Lerums tätort
  • fortsätta planeringen för ett kulturhus i centrala Lerum
  • fortsätta planeringen för en idrottshall med kapacitet för 1000 åskådare i Lerums tätort

Förvaltningen räknar i så fall med att kunna presentera förslag med inriktning för Lerums gymnasiums framtida verksamhet, ett slutligt förslag till innehåll och lokalprogram för idrottshall och förslag på var gymnasium, kulturhus och idrottshall kan byggas i februari 2016. Ett förslag till innehåll och lokalprogram för kulturhus beräknas vara klart till den sista juni 2016

Om idrottshall och kulturhus ska motsvara den ambitionsnivå som önskas, räcker inte de ekonomiska ramar som kommunstyrelsen anslagit. Förvaltningen kommer att ta fram ekonomiska kalkyler för respektive projekt efterhand som planeringen av byggnad och verksamhet blir mer konkret.

Här kan du läsa hela beslutsunderlaget till kommunstyrelsens sammanträde. Ärendet har nummer 25 i kallelsen: https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Kallelser-handlingar-och-protokoll1/?mid=2764&committee=Kommunstyrelsen&mdate=2015-11-18#documentStart