Ge ungdomarna en valborgshelg de vill minnas

Publiceringsdatum : 2015-04-28

På våren och sommaren ökar andelen unga som dricker alkohol. Valborg är en riskhelg då polisen och kommunens fältsekreterare möter många berusade tjejer och killar.

Text om att ungdomar i första hand får alkohol från vänner och syskon.Vissa drabbas av våld, antingen som gärningsmän eller som brottsoffer. Några råkar ut för olyckor, får saker stulna eller förstörda, blir osams med kompisar eller har ofrivilligt och oskyddat sex. Ungas hjärnor är dessutom mer känsliga för alkohol än vuxnas, då hjärnan utvecklas upp till och med 25 års ålder.

Enligt drogvaneundersökning gjord i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet är det framför allt personer i vänskapskretsen som förser tonåringar med alkohol. I undersökningen svarar ungefär var tredje Lerumsungdom i år 2 på gymnasiet att de fått sin alkohol genom pojk-/flickvän, kompis eller kompis syskon.

Logga tänk omLerums kommun uppmanar alla vuxna att inte bjuda tonåringar på alkohol till valborg. Forskning visar att tonåringar som får dricka alkohol hemma dricker mer och får större problem med sitt drickande, än de som inte blir bjudna hemma. En del föräldrar som förser sina barn med alkohol gör det för att ha kontroll över vad barnet dricker. Det finns dock ingen forskning som visar att det går att kontrollera tonåringars alkoholvanor genom att förse dem med alkohol. Snarare tvärtom. Föräldrar som förser sina barn med alkohol signalerar att det är okej att dricka trots att man inte har åldern inne. För tonåringen blir det då lättare att dricka mer och svårare att säga nej om det bjuds. Oftast adderas det man fått hemifrån med mer alkohol.

Inför valborg skickas Tonårsparlören ut till föräldrar med barn födda år 2000. Det är en föräldrahandbok med fakta, råd och argument utan pekpinnar om tonåringar och alkohol. Tonårsparlören finns tillgänglig för alla på nätet, www.tonårsparlören.se. Fakta och tips om ungdomar och alkohol finns också på www.tänkom.nu.