Google Apps for Education i Lerums skolor

Publiceringsdatum : 2015-08-24

Med start under läsåret 2015/2016 kommer elever och pedagoger i Lerums kommuns skolor att få tillgång till Google Apps for Education. Google Apps är en molntjänst. Molntjänster innebär att tjänster och verktyg levereras över internet, "i molnet", utan att särskild programvara behöver installeras på datorn.

Allt fler skolor och kommuner använder sig av molntjänster idag, eftersom användaren är oberoende av tid, plats och specifik dator för att komma åt sitt arbete. Med stöd av tjänsterna i Google Apps kan eleverna samla allt som rör skolarbetet på ett och samma ställe på webben och ha det åtkomligt oavsett varifrån man vill komma åt det eller vilket digitalt verktyg man använder (PC, surfplatta, Chromebook, telefon) förutsatt att man har en internetuppkoppling.

I Google Apps kan man till exempel skapa texter, presentationer, göra undersökningar och på många sätt visa upp sin kunskap. Man kan, om man vill, dela material med en eller flera andra och låta dem redigera, kommentera eller se informationen. Med detta följer att eleverna får bättre möjligheter till samarbete, samt kan utveckla sitt lärande, sin kommunikation och framför allt sin kunskap.

Med hjälp av Google Apps får Lerums skolor en än mer modern utbildningsmiljö för skolan där man får ökade möjligheter till samspel mellan pedagoger och elever. Det förenklar också kommunikation, samarbete och lagring av de arbeten som skapas i skolarbetet.

Google och Personuppgiftslagen

Google har tidigare varit omskrivet i media då Datainspektionen riktat kritik mot det avtal som kommuner tecknat med företaget.

Datainspektionens kritik gäller äldre versioner av avtalet. Sedan i våras finns ett nytt, omarbetat avtal som har granskats och godkänts av Datainspektionen. Det är detta nya avtal som Lerums kommun har tecknat med Google.

Kontakt

Eva Welander – IKT-samordnare, 0302-52 12 56

Anna Mybeck – IKT-samordnare, 0302-52 12 75