Gråbobor kan slänga förpackningarna – i hemmet

Publiceringsdatum : 2015-09-01

Nytt projekt med fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar (FNI) startar i slutet av september i Gråbo.

I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar och tidningar och har successivt vant oss vid detta. Men visst är det lite knöligt med sorteringen och besöken på återvinningsstationerna?

Ökad och förbättrad återvinning

Från i mitten av september kan närmare 200 villahushåll i Gråbo (med ambitionen att bli Sveriges första hållbara tätort) lämna sina tidningar och förpackningar i hemmet.  Engagemanget är frivilligt och sträcker sig över tolv månader. Även Härryda och Partille kommuner är medfinansiärer. Ambitionen är att se hur insamlingen kan öka.

-       Vi har sedan tidigare ett samarbete med Härryda och Partille när vi upphandlar renhållningsentreprenaden.  Idag är det producenterna som har ansvar för insamlingen, men nuvarande regeringen har flaggat för att det kan bli ett kommunalt ansvar 2017. Då gäller det att vara förberedd. I projektet kan vi studera effekterna och ta till vara hushållens erfarenheter, säger Karin Lindblad-Johansson, kommunens projektledare.

Det nya kärlet kommer nästa vecka

I nästa vecka börjar de extra kärlen rullas ut till berörda hushåll. I slutet av september kör insamlingen ingång av pappersförpackningar, tidningar, kontorspapper, metall och plast som hämtas tillsammans med det övrigt hushållsavfallet hos hushållen.