Har du betalat rätt avgift?

Publiceringsdatum : 2015-02-02

Kommunen stämmer av inkomstuppgifter för de familjer som har haft barnomsorg eller skolbarnsomsorg under 2013. Den inkomstuppgift som låg till grund för avgiften för barnomsorgen. Om inkomsten inte stämmer, kommer avgifterna att korrigeras.

De familjer som hade barnomsorg och/eller skolbarnsomsorg under 2013 kommer att få sina inkomstuppgifter kontrollerade. Det här är ett led i kommunens regelbundna kontroller av avgifterna.

Om familjens inkomst 2013 inte stämmer med Skatteverkets uppgifter, kommer en korrigering av avgifterna att göras. Det kan leda till att familjer får en återbetalning eller en faktura på mellanskillnaden.