Hemtjänsten startar team för vård i livets slutskede

Publiceringsdatum : 2015-11-10

Allt fler vill få möjlighet att vara i sitt hem i livets slutskede. Nu startar hemtjänsten ett palliativt team för att möta behovet.

- Vi ser det som en stor tillgång att ha ett palliativt team, som utifrån sin profession kan ge den som är sjuk och de anhöriga en så bra sista tid som möjligt, i hemmiljön, säger Malin Friberg, enhetschef, Sektor stöd och omsorg.

Teamet består av tolv medarbetare i hemtjänsten, som har kompetens och erfarenhet av vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård. De går in i det palliativa teamet när behovet uppstår.
- I den svåra situation som det innebär med vård i livets slutskede är trygghet mycket viktigt. Genom att möta personal som har kunskap, vana och erfarenhet av palliativ vård kan både den som är sjuk och anhöriga känna trygghet i situationen, säger Malin Friberg.

Initiativet till teamet kommer från medarbetare i hemtjänsten.
- Det känns väldigt bra att kunna erbjuda den här vården, där medarbetare i teamet finns hela dygnet hemma hos den som är sjuk. Det skapar kontinuitet och trygghet, säger Linda Dellmer, undersköterska i hemtjänsten och en av medarbetarna i palliativa teamet.

Teamet samarbetar också med kommunens sjuksköterskor och andra som finns kring vårdtagaren och anhöriga, för att öka tryggheten. Det palliativa teamet kommer i ett första skede att arbeta i Lerum, Stenkullen och en del av Gråbo.
- Hemtjänsten Lerum norr, som innefattar Lerum, Stenkullen och delar av Gråbo, är först ut i kommunen med den här satsningen. Vi hoppas sprida det här sättet att arbeta till fler områden framöver, säger Malin Friberg.


På bilden, medarbetare i palliativa teamet: Susanne Caesar, Kerstin Johansson, Christina Andersson, Malin Hemlin Sjöstrand, Susanne Larsson, Eleonor Ryding, Jenny Tångring, Therese Peterson, Linda Dellmer, Maja-Lena Persson.