Höga betyg för kommunens hemtjänst

Publiceringsdatum : 2015-11-18

De äldre ger kommunens hemtjänst höga betyg vad gäller bemötande, förtroende, hänsyn och väl utförda arbetsuppgifter. Det visar Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen".

Undersökningen visar att 98 procent av de som svarat på frågorna tycker att de får ett bra bemötande av hemtjänstens medarbetare, vilket är högre än genomsnittet i landet. Undersökningen visar också på ett mycket högt förtroende för personalen i hemtjänsten. 91 procent av de äldre i kommunen känner förtroende för personalen och 88 procent uppger att medarbetarna i hemtjänsten tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål. Arbetsuppgifterna som personalen utför hos de äldre uppskattas och 87 procent uppger att de tycker att arbetsuppgifterna utförs väl. Totalt visar undersökningen att 89 procent av de äldre, som svarat på enkäten, är nöjda med den hemtjänst de får från kommunen.