Lämna dina synpunkter för bättre vandringsleder i kommunen

Publiceringsdatum : 2015-07-06

Politikerna i beredningen för klimat, miljö och naturvård vill gärna veta vad du tycker om stigar och vandringsleder i kommunen och hur de kan förbättras. Vi uppskattar om du vill ta några minuter av din tid och fylla i en kort enkät.