Ändrat miljötillstånd för Hultet

Publiceringsdatum : 2015-03-05

Lerums kommun fick ett nytt miljötillstånd för Hultets avfallsanläggning 26 juni 2014.

I tillståndet finns begränsningar vad gäller den mängd avfall och återvinnings­material som får mellanlagras, sorteras och komposteras på Hultet. De gränsvärden som gäller för framförallt farligt avfall har dock överskridits och ny tillståndsansökan med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram under våren 2015.

För att läsa hela informationen, klicka här och öppna dokument längst ner på sidan.