Kapprumsbibliotek stimulerar till läsning

Publiceringsdatum : 2015-11-06

Lerums förskolor och Lerums bibliotek startar nu kapprumsbibliotek för att stimulera till ökad läsning.

I ett kapprumsbibliotek är böcker placerade i förskoleavdelningars kapprum. Där kan barn och föräldrar låna på enklast möjligaste vis. Böckerna är utvalda av bibliotekarier för att passa barngruppen och boksamlingen byts ut var tredje månad.

- Det handlar om att väcka barns intresse för skriftspråket och böcker. Vi tänker att samarbetet med föräldrarna kring läsning är en styrka. Vi vill att detta ska bidra till att barns intresse för böcker och läsning består även längre fram i skolåldern, säger förskolechef Sarah Reynolds på Torpstugans förskola.

Undersökningar visar att både antalet minuter och antalet tillfällen som en förälder läser för sitt barn sjunker. Forskning visar även på att det finns ett mycket starkt samband mellan högläsning och hur ett barns ordförråd utvecklas.

Förhoppningen är att man med kapprumsbiblioteken underlättar för föräldrar och barn att få tillgång till kvalitativt utvalda böcker och att de stimulerar till daglig läsning i familjen. I oktober och november startar de tre första förskolorna sina kapprumsbibliotek på avdelningar i Floda, Gråbo och Lerum.