Kommentar angående ungdomsmottagningens resurser

Publiceringsdatum : 2015-03-05

Kommentar med anledning av artikel om ungdomsmottagningens resurser, publicerad i GP 2015-03-05. I artikeln kan läsaren få intryck att kommunen ensidigt påverkar ungdomsmottagningens resurser. Så är inte fallet.

Ungdomsmottagningen är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunen. Från och med 2015 lägger Lerums kommun in medel på samma nivå som övriga kommuner i regionen; 15 kronor per invånare och år.

Frågan om finansieringens storlek har diskuterats under lång tid mellan kommunen och Västra Götalandsregionen, och vi har fortsatt förhoppning om att kunna lösa en väl fungerande verksamhet för ungdomar även i Lerums kommun. Dialog och samarbete utifrån respektive huvudmans ansvar behövs för en bra lösning.

Maria Terins, sektorschef Sektor stöd och omsorg, Lerums kommun