Kommunfullmäktige 24 september

Publiceringsdatum : 2015-09-21

Nästa kommunfullmäktige är torsdagen den 24 september, klockan 18.00 i Dergårdsteatern, Lerum.

Sammanträdet inleds med ett uppmärksammande av att Lerums kommun nu har över 40 000 invånare. Därefter presenterar Tornstaden sitt projekt i Gråbo. Även kommunens delårsrapport redovisas. Bland mycket annat. Välkomna!