Renspolning av vattenledningsnätet i Lerum och Tollered

Publiceringsdatum : 2015-11-17

Servisledningar kan få missfärgat vatten, det är inte farligt men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Läs nedan för att ta del av instruktioner för fastighetsägare. Arbetet beräknas pågå under vecka 47-49.

Pollex AB kommer under november 2015 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i delar av Lerum (Hallsås) och i Tollered på uppdrag av Lerums kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden. 

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret. 

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheten i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler. 

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas i slutet av november 2015 och pågår upp till tre veckor. Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle. 

Obs: vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle. 

Vi ber om överssende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar. 

Ytterligare information lämnas av

Lerums kommun
Anders Lund, VA-enheten, telefon: 0302-52 24 53