Flest laglydiga trafikanter i Lerum

Publiceringsdatum : 2015-08-17

Inför skolstarten mäter NTF Väst hastigheter vid skolor runt om i Västsverige. Bilister i Lerums kommun sköter sig bäst.

Lerums kommun har flest laglydiga trafikanter

NTF Västs undersökning i 14 västsvenska kommuner visar att vid två av tre skolor kör mer än hälften av bilisterna fortare än den tillåtna hastigheten på 30 km/tim. Lerums kommun har minst andel fortkörare för tredje året i rad, 33 procent. Hösta andelen fortkörare fanns i Kungsbacka (70 procent), Falkenberg (68 procent), Stenungsund (67 procent) och Borås (66 procent).

NTF Västs årliga undersökning av respekten för hastighetsgränsen utanför skolorna visar att 57 procent kör för fort och både andelen fortkörare och medianhastigheten ökar. Kommunerna som deltog i årets undersökning var Ale, Bollebygd, Borås, Falkenberg, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mark, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö.

- Lerums kommun arbetar aktivt för en trafiksäker miljö för kommunens invånare. Vi har de senaste åren satsat på både säkra huvudleder för gående och cyklister och på trafikmiljön i närheten av skolor, berättar trafikingenjör Robert Hamilton.

- Utanför de flesta av kommunens skolor har vi anlagt farthinder som gör att trafikanternas hastighet sänks och att det blir en lugnare trafikmiljö. Hindren är antingen i form av gupp eller avsmalningar eller en kombination av dessa. Det är roligt att se att åtgärderna ger den effekt vi önskar, säger Rebecca Greek, trafikingenjör i Lerums kommun.

Hastigheten har den största betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Om farten sänks blir stoppsträckan kortare och olyckan kanske aldrig händer. Om olyckan ändå sker blir konsekvenserna lindrigare ju lägre fart fordonen har i själva kollisionsögonblicket.

- Resultatet av våra mätningar är en väckarklocka för såväl privatbilister som yrkesförare – 30-skylten finns där av en mycket välgrundad anledning. Vill vi ha ett samhälle där barn kan röra på sig och ta sig till skolan på egna ben, då förutsätter det att trafikmiljön är säker och att alla trafikanter hjälper till genom att hålla hastigheten och visa hänsyn, säger Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst.

I veckan är det skolstart för närmare en miljon barn och då fokuserar Polisen extra på trafiksäkerhet och hastighetskontroller.

- Trafikpolisen ser NTF:s årliga 30-mätningar som en hjälp i vårt arbete och vi kommer att fokusera insatsveckans och höstens kontroller till de skolor som har högst andel fortkörare, men det finns alltid anledning att se på trafiksituationen i sin helhet, säger Mats Berndtzon vid trafikpolisen i Region Väst, som är ansvarig för insatsveckan.

I årets undersökning har NTF Väst mätt hastigheten på över 9 000 fordon utanför 69 skolor i 14 kommuner. Rapporten med samtliga resultat för 2015 finns på www.ntf.se/vast