Lerum i topp i arbetet mot våld i nära relationer

Publiceringsdatum : 2015-04-08

Lerums kommun rankas som nummer tre i landet i Kvinnofridsbarometern 2015. Det står klart när kvinnojoursorganisationen Unizon för första gången undersökt kommunernas ambitioner och verksamhet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

​Frågorna i undersökningen handlar om rutiner och handlingsplaner, utbildning och mandat, och hur kvinnofridsarbetet är organiserat. Kvinnojoursorganisationen Unizon har också tittat på den faktiska verksamheten, stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, förebyggande arbete, och insatser riktade till förövare. 202 av 290 kommuner har deltagit i undersökningen.

Nu står det alltså klart att Lerums kommun rankas som nummer tre i landet vad gäller kommunernas ambitioner och verksamhet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Mer information