Hultets återvinningscentral är en farlig plats

Publiceringsdatum : 2015-05-13

Tänk på att Hultets återvinningscentral är en farlig plats, speciellt för barn.

På Hultets återvinningscentral är det många besökare, speciellt på lördagar. Många fordon trängs på liten yta, många ovana förare manövrerar släpkärror och Hultets personal tömmer containrar med hjälp av hjullastare. Detta medför en farlig miljö, speciellt för barn. Håll koll på dina barn och låt dem helst sitta kvar i bilen.

Surra din last

Tänk på att surra din last väl så att avfallet inte hamnar längs våra vägar.

Inpassering

Inpassering till återvinningscentralen ska ske med fordon och återvinningskort ska registreras i kortläsare.