Nu finns två konstverk vid Säveån i Lerum

Publiceringsdatum : 2015-05-19

Nu står två nya konstverk längs Säveån i centrala Lerum. Konstverket Relaxa i närheten av Wamme bro och Eau de vila, på udden i närheten av Lerum Andersvägen. Konstnären heter Lolo Funck Andersson.

Konstverken är i sten och och går att sätta sig i. En inspirerade del av Säveåpromenaden, mötesplatser, ställen att sätta sig ner och njuta av de vackra omgivningarna kring ån. Kommunen har ett folkhälsomål att öka andelen människor som rör på sig, där grönområden är ett fokusområde. Säveåpromenaden är ett tärortsnära grönområde som har rustats upp under våren och där konstverken är en del.

- Ambitionen har varit att förbättra tillgängligheten och göra promenaden mer attraktiv och inspirerande att använda, säger Karin Gertzén, controller folkhälsa i Lerums kommun.

Bland annat har bänkar/sittplatser rustats upp och det har gjorts markförbättringar för att öka framkomligheten. Inom kort kommer skyltar med information att placeras runt promenaden, med information om natur och kultur kring ån. Säveåpromenanden invigs i samband med Växtrumsinvigningen den 30 maj.