Nu genomförs stor folkhälsoundersökning

Publiceringsdatum : 2015-02-26

Nu går folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” ut till 95 000 personer i Västra Götaland. Är du en av dem som fått enkäten hem? Ta dig gärna tid att svara. Ditt svar är viktigt i vårt folkhälsoarbete.

Med ditt svar har du möjlighet att påverka. Du bidrar till att de som fattar politiska beslut får ett bra underlag i frågor som gäller din och andras hälsa. Resultaten är betydelsefulla för många verksamheter inte bara i kommunen och Västra Götalandsregionen utan i samhället och används för att identifiera och prioritera bland förebyggande insatser.

Människors livsvillkor och andra faktorer som påverkar hälsotillståndet förändras ständigt. Vi behöver därför uppdatera vår kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och vanliga hälsoproblem, och hur de fördelas i befolkningen, för att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt.

Om folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?"

Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell enkätundersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, "Hälsa på lika villkor?". Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa. I år är det dags igen.

Enkäten skickas ut 23-26 februari av Statistiska centralbyrån till 95 000 västragötalänningar i åldrarna 16-84 år. Enkäten kan besvaras även på webben. Sista svarsdatum är 5 maj. Resultaten kommer att presenteras på vgregion.se under hösten.

Enkätundersökningen "Hälsa på lika villkor?" genomförs i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, folkhälsokommitténs sekretariat, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån.