Nu skickas antilangningspåsar till länets 20-åringar

Publiceringsdatum : 2015-10-01

I dagarna skickas 3 000 tygkassar ut till länets 20-åringar. Med texten "Sorry syrran" uppmuntras storasyskon och kompisar att inte langa alkohol till minderåriga.

– Äldre kompisar och deras syskon är vanligaste källan till alkohol för minderåriga, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Utskicket är en del av kampanjen "Hejdå alkoholskador" som visar på riskerna med alkohol. Enligt en drogvaneundersökning bland skolelever i årskurs 9, har 13 procent av eleverna i Västra Götalands län kört moped, bil eller annat motorfordon i samband med att de druckit alkohol.

– De flesta som bjuder eller köper ut alkohol till yngre tänker inte på riskerna. Det är inte bara olagligt – det kan även få förödande konsekvenser, säger Ulrika Ankargren, länssamordnare för förebyggande arbete i Västra Götaland.

Ett arbete om alkoholens risker

Kampanjen "Hejdå alkoholskador" inleddes 2014 och bedrivs av Länsstyrelserna i Västra Götaland, Stockholm och Skåne tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Kampanjen handlar dels om skador och annat tråkigt som kan hända unga som dricker alkohol och dels om vanliga myter kring unga och alkohol. Förutom utskick till 20-åringar i storstadslänen består kampanjen av animerade filmer som syns via sociala medier.