Nu vet vi hur den mobila täckningen är i kommunen

Publiceringsdatum : 2015-03-10

Nu är mätningen av den mobila täckningen klar. Den oberoende mätningen visar hur täckningen ser ut i Lerums olika kommundelar och vilken leverantör som levererar bäst täckning där man bor.

Med hjälp av Renova har mätutrustning skickats med sopbilarna som kör i de olika kommundelarna. Täckningsundersökningen har genomförts för att säkra upp och belysa styrkor och svagheter i den mobila kommunikationen, som vi alla blir allt mer beroende av. Vi ser att riktningen går mot fler mobila lösningar vilket ställer höga krav på mobiltäckning. vi ska vara rustade för att satsa på detta så är mätningen ett steg i rätt riktning.

- Mätningen är ett steg för att vi ska veta vilka förutsättningarna är när vi väljer att satsa på framtida mobila lösningar för våra invånare, exempelvis digitala trygghetslarm. Vi mäter också för att så långt det är möjligt säkra vår kommunikation vid kris, säger Daniel Nettby, IT-chef i Lerums kommun.

Mätutrustningen består av ett antal mobiltelefoner som mäter signalstyrka på 2G-, 3G- och 4G-nät hos de vanligaste leverantörerna. Mätningen startade i november och har nu avslutats.

Mätningen har genomförst i samarbete med telekommunikationsbolaget IQMTEL, som visar resultatet av mätningen på sin webbplats täckningskollen.se.

Kontakt

Daniel Nettby, IT-chef, Lerums kommun, 0302-52 14 52