Provpålning vid Lerums Gymnasium

Publiceringsdatum : 2015-01-05

Under veckorna tre och fyra genomförs provpålning utomhus vid Lerums Gymnasium. Pålningen utförs dagtid klockan 7-18. Vid pålning kan visst ljud upplevas som störande.

Den medför ingen risk i form av vibrationer på befintlig byggnad och det går att vistas i byggnaden under tiden som pålningen pågår. Totalt ska tolv pålar placeras så nära byggnaden som möjligt.

Ljudet från arbetet är begränsat till tiden för själva pålningen och vår förhoppning är att det inte ska orsaka några stora problem för verksamheterna runt om.

Provpålningen nu är ett förarbete inför det pålningsarbete som planeras till sommaren.

Kontakt under provpålningen

Frans Kodeda, bygg- och projekteringsledare, 070-583 76 66