Behöver du mäta radon?

Publiceringsdatum : 2015-02-23

Att renovera bostaden är populärt bland många husägare. När renoveringen är klar bör du göra en radonmätning. Det kan nämligen, vid renoveringen, uppstå sprickor i grunden där radongas kan tränga in. Det är nu hög tid att beställa hem radondosor om du vill hinna mäta under årets mätsäsong som pågår till den 30 april.

Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka för höga nivåer av radon är att mäta. Om radonvärdet överskrider 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) bör man vidta åtgärder.

Fastighetsägare bör mäta radon oavsett om man röker eller inte. En mätning är viktig för att ta reda på hur hög radonhalten är i inomhusmiljön. Särskilt viktigt är det för personer som kommer att bo i bostaden under lång tid eller som misstänker att huset är byggt av blåbetong.

Eftersom radon varken luktar, syns eller smakar är mätning det enda sättet att upptäcka för höga halter av radon i bostaden. För att resultatet av mätningen ska bli så tillförlitligt som möjligt ska mätperioden infalla mellan den 1 oktober och den 30 april och pågå under minst två månader. Detta eftersom radonhalten varierar såväl under ett dygn som mellan olika dygn.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar till exempel att man genomför en radonmätning efter att bostaden renoverats. Vid renoveringen kan det uppstå sprickor i grunden där radongas från marken kan tränga in. Även om Lerums kommun inte är speciellt utsatt för markradon, kan fyllnadsmassor innehålla ämnet. Den som inte renoverat sin bostad rekommenderas att göra en radonmätning vart tionde år.

Här kan du läsa mer om hur man beställer radonmätning.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten.se