Rätt vård när livet ebbar ut

Publiceringsdatum : 2015-03-10

Den 11 mars är det konferens i Göteborg om vård vid livets slut. Sjuksköterskorna i Lerums kommun jobbar tillsammans med palliativa teamet vid Alingsås lasarett. På konferensen berättar de hur patienterna får bästa möjliga vård.

Med hjälp av ett antal frågor får patienten sätta ord på sin situation. Det ger all personal en gemensam bild av hur patienten faktiskt mår och åtgärder kan snabbt anpassas efter patientens behov. Det är snabba kommunikationsvägar mellan sjuksköterskor och läkare.

- Det är ett bra instrument. Vi ställer samma frågor oavsett vem som besöker patienten och det innebär att all vårdpersonal arbetar utifrån patientens bedömning, inte vår. Vi ställer de här frågorna med jämna mellanrum beroende på patientens situation. Det viktigaste är att det blir bra för patienten och för de närstående, säger Ulrika Jacobsson, sjuksköterska i hemsjukvården i Lerums kommun.

Patienterna får bland annat svara på frågor om smärta vid vila och aktivitet. De får också svara på frågor om muntorrhet, illamående och trötthet. De får svara på en tiogradig skala, där tio är värsta tänkbara. Det är sjuksköterskorna i Lerums kommun som åker ut till patienterna och det palliativa teamet i Alingsås står för ordinationer.
- Arbetssättet gör att patienterna får rätt lindring snabbt, säger Ulrika Jacobsson.

Den 11 mars berättar Ulrika Jacobsson tillsammans med överläkare Jerry Dahlberg om ESAS – ett verktyg för patient, hemsjukvård och palliativt team. De finns på plats på konferensen Från brytpunktssamtal till efterlevandestöd, på Scandic Crown i Göteborg, klockan 13-14.30.

ESAS står för Edmonton Symptom Assessment System.