Respektera blomlådorna på vägarna

Publiceringsdatum : 2015-06-01

För att skapa en tryggare trafikmiljö har kommunens invånare möjlighet att sätta ut blomlådor på gatorna i tättbebyggda områden, enligt vissa regler.

Den som söker tillstånd och får det bygger och bekostar blomlådor och planteringar, Kommunen tillhandahåller reflexer till lådans sidor.

Varje år körs flera blomlådor sönder vilket är mycket tråkigt för dem som fått tillstånd att ha lådorna. Vi ber dig som kör att visa respekt gentemot alla dem som lagt ned tid och möda på att skapa en lite tryggare vägmiljö.

Klicka här för mer information och blankett >>