Vägarbete på Pomonavägen

Publiceringsdatum : 2015-04-21

På grund av byte av vattenledning på Pomonavägen är det begränsad framkomlighet fram till i början av juni.

Vid frågor, kontakta Anders Lund på VA-distributionsenheten. Han nås på telefon 0302-52 24 53.