Spårbyte mellan Alingsås och Olskroken

Publiceringsdatum : 2015-03-20

Under våren och sommaren 2015 byter Trafikverket ut ett av spåren mellan Alingsås och Olskroken.

Den 16 mars - 27 april startar förberedande åtgärder nattetid. Det innebär att den som bor i närheten av där arbete pågår kan drabbas av störande buller och visst damm. Om du skall resa, var då observant på vilka spår som fungerar som ersättningsspår. Själva bytet av spår sker mellan 22 juni – 24 augusti dygnet runt. Mindre efterarbeten slutförs nattetid under perioden 24 augusti-7 september