Stor satsning på hållbart resande

Publiceringsdatum : 2015-11-20

Med fokus på hållbart resande har Ale och Lerum, tillsammans med samarbetspartners, fått möjlighet till stöd och verktyg att utveckla Nödinge och Lerum till attraktiva och hållbara stationssamhälle.

I det tvååriga projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen, som finansieras av Vinnova med sju miljoner kronor, ska lösningar tas fram för en bilfriare livsstil för samhällen utanför storstäderna.

– Många familjer behöver i dag två bilar för att klara livspusslet. Med tillräckligt bra alternativ och ekonomiska incitament tror vi att många kommer kunna ställa bilen, säger projektledare Jenny Arnell på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tanken är att tillsammans, i dialog med medborgare/kunder, skapa incitament, attraktiva och hållbara lösningar för vardagens resande/transporter - att helt enkelt försöka göra det lätt att göra hållbara val.

Det är en unik och bred konstellationen med samarbetspartners som ingår i projektet; bostadsföretag, exploatörer, handel, banker, mäklare, transporttjänster samt kommuner och region, tillsammans med stöd av kompetens från Chalmers, miljöinstitutet IVL, och forskningsinstituten SP och Victora Swedich ICT. Lerumsaktörer är Ica Kvantum, Handelsbanken, Lerums centrumförening, Jetsoft AB (Lerumskortet) och bostadsföretagen Wallenstam, Skanska, HSB, Derome, Förbo, Jutabo samt transportjänsterna Bzzt, Sunfleet och Taxibil i Lerum (eltaxi).

Projektet ligger i linje med Lerums vision 2025. Hållbart resande har stort samhällsintresse och projektet presenterades för bostadsminister Mehmet Kaplan i början av november.