Stormvarning under dagen

Publiceringsdatum : 2015-01-01

SMHI har utfärdat en stormvarning för Västra Götaland från idag, fredag. Varningen är nu nedklassad från klass 2 till klass 1 för Lerums kommun.

Från fredag förmiddag till fredag eftermiddag väntas sydvästlig vind med byar upp till 26 meter per sekund. Prognosen är att kulmen nås klockan 10-12.
Läs mer om definitioner för klass 1-varningar >>

Håll dig uppdaterad via radio och TV, eller via webben:

Du som har trygghetslarm/ trygghetstelefon:

Vid fel på ditt trygghetslarm eller tillhörande larmknapp, ring trygghetslarmets servicetelefon: 0302-52 19 00. Lämna namn och telefonnummer så kontaktar vi dig.

Vid fel

Kommunen bedömer i dagsläget att det inte kommer att innebära några längre eller omfattande strömavbrott. Vi bedömer heller inte att förskolor, skolornas fritidsverksamheter, särskilda boenden, hemsjukvård eller hemtjänst ska störas i sin verksamhet.

Om ni upptäcker fel som uppkommit av stormen kan ni kontakta medborgarkontoret KomIn 0302-52 20 00 / komin@lerum.se hela dagen.