Genomgång av återvinningsstationer

Publiceringsdatum : 2015-06-10

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) gör en genomgång av återvinningsstationerna och genomför mindre reparationer.

I första hand är det sly och tvätt av behållare och skyltar som görs samt mindre lagningar. Större reparationer kommer att göras vid senare tillfälle. Just nu arbetar man med stationerna i Lerum som beräknas vara färdigt under juni månad.