Trafikstörningar på Aggetorpsvägen

Publiceringsdatum : 2015-02-19

Byte av vattenledningar genomförs på Aggetorpsvägen i Gråbo vilket kommer att medföra vissa trafikstörningar.

Arbetet beräknas pågå från 19 februari till 16 mars.
Vid frågor, kontakta Anders Lund på VA-distributionsenheten: 0302-52 24 53