Göteborg startar transitboende

Publiceringsdatum : 2015-02-11

Göteborgs stad förbereder ett så kallat transitboende i för nyanlända ensamkommande flyktingbarn och –ungdomar i åldrarna 12-18 år, i det tidigare boendet för missbrukare i Härskogen.

Transitboendet öppnar den 1 juni 2015 och ska ha 20 platser. Verksamheten kommer att drivas av bolaget Gryning Vård AB på uppdrag av Göteborgs stad.

Transitboende är en form av boende där de nyanlända får en sovplats under några nätter till dess de fått en kommunplacering någonstans i landet.