Underhållsarbete Lerums Anders väg/Nyebrostigen

Publiceringsdatum : 2015-08-21

Lerums kommun genomför underhållsarbete på Lerum Anders väg/Nyebrostigen mellan 25 augusti och 14 september.

Nuvarande vattenledning i stål ska bytas ut till en ledning av plast. Det kommer att finnas dricksvatten i ledningarna under arbetets gång och de grävarbeten som behöver göras kommer att vara vid sidan av vägen, så trafiken ska inte påverkas.

Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Lund, Teknisk service på telefon 0302-52 24 53.
/Teknisk service