Vägarbeten i Tollered resten av hösten

Publiceringsdatum : 2015-11-02

Under perioden 10 november och 17 december kommer bro över Torskabottens utlopp på Volrath Bergs Väg i Tollered att vara avstängd på grund av renovering.

Omledning kommer att ske över Snipåsvägen-Tollereds Ströms Väg. Se bifogad trafikanordningsplan samt orienteringskarta med omledningsväg längst ned på sidan. Renoveringsarbetet innefattar formning, armering och gjutning av ny kantbalk väster om bron,  ny beläggning samt nytt bro- och vägräcke. Arbetet utförs av företaget GVV. Beställare är Lerums kommun.

Cykelbron öppen under tiden

Gång- och cykelbro på östra sidan kommer att vara öppen under arbetets gång. Informationsskyltar kommer att sättas upp i god tid.

Information

Om ni har några frågor så är ni välkomna att höra av er till GVV på telefon 031-17 29 50 eller Lerums kommuns vägenhet Henrik Thyrén 0302-52 12 94.