Val av skola inför läsåret 2015/2016

Publiceringsdatum : 2015-01-05

Nu är det dags för vårdnadshavare att lämna in önskemål om skola för barn som börjar årskurs 6, hösten 2015. Innan ni väljer finns möjlighet att komma på informationsmöten i våra kommunala skolor.

Valet görs på blanketten "Val av skola", som har skickats hem och som ni hittar länk till längre ner på den här sidan. På blanketten fyller ni i namnet på den skola där ni önskar att ert barn ska gå i årskurs 6.

Elever som går i F-9-skolor, det vill säga Ljungviksskolan, Lekstorpsskolan, Röselidsskolan och Stenkulan, behöver inte välja skola igen, men om ni vill välja en annan skola använder ni valblanketten.

I första hand placeras eleven enligt det val ni gjort på blanketten. Om ert val inte kan tillgodoses kommer eleven att placeras på en annan skola i närområdet. Det sker om det finns fler sökande än platser, som medför att annan elevs rätt att få plats på en skola nära hemmet åsidosätts.

Fyll i blanketten även om barnet ska börja i en fristående skola i Lerums kommun eller i en skola i annan kommun, kommunal eller fristående.

Lämna ifylld blankett senaste den 6 februari

Den ifyllda blanketten lämnas till klassföreståndaren/mentorn senast 6 februari 2015.

Vad gäller för skolskjuts

Elever som är folkbokförda i Lerums kommun har under vissa förutsättningar rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan. Elever i årskurs 4-9 behöver ha fyra kilometer mellan hemmet (tomtgräns) och skolan (tomtgräns) för att ha rätt till skolskjuts. Andra omständigheter som är viktiga för att få skolskjuts är om eleven har funktionsnedsättning, om vägen är klassad som trafikfarlig eller någon annan särskild omständighet. Skolskjuts beviljas antingen i form av skolkort med Västtrafiks linjetrafik eller med den av kommunen anordnade skolskjutsen. Om ni väljer en annan kommunal eller fristående skola än den skola kommunen annars hade placerat eleven i, har eleven rätt till skolkort med Västtrafiks linjetrafik om avståndet mellan hemmet och skolan är tillräckligt långt och skolan ligger i Lerums kommun.

Informationsmöten

Gråbo

  • Gemensam träff för Lekstorp, och Röselid på Röselidsskolan, tisdag 13 januari klockan 18.30.
  • Ljungviksskolan, torsdag 15 januari, klockan 18.30.

Lerum

  • Stenkulan, onsdag 21 januari, klockan 18.30.
  • Torpskolan, tisdag 27 januari, klockan 18.30.
  • Rydsbergsskolans grundskola och grundsärskola, onsdag 28 januari, klockan 18.30.

Floda

  • Alléskolan, måndag 26 januari, klockan 18.30.

Klicka här för blanketten Val av skola.