Har du plats för en ung flykting?

Publiceringsdatum : 2015-09-07

Har du och din familj möjlighet att erbjuda en ung flykting ett tillfälligt hem? Lerums kommun söker värdfamiljer till de ensamkommande barn och ungdomar som flyr sina hemländer

Vi söker värdfamiljer

Att vara värdfamilj innebär att ta emot en ung person i sitt hem, ge honom eller henne trygghet och stöd i vardagsfrågor och hjälpa till med kontakterna med skola, hälsovård och myndigheter.

Det kan handla om att erbjuda ett hem under en kortare eller lite längre tid, från ett par dagar till några månader, medan migrationsverket utreder om den unge ska få asyl och uppehållstillstånd.

Om du vill veta mer, har vi samlat några vanliga frågor och svar lite längre ner på sidan

Vill du anmäla ditt intresse att bli familjehem, så skicka e-post till flyktingbarn@lerum.se så ringer vi upp dig!

 

Vanliga frågor och svar

Hur blir man värdfamilj?

Du anmäler ditt intresse genom att skicka e-post till flyktingbarn@lerum.se. Vi ringer sedan upp dig för ett samtal där du kan ställa dina frågor. Innan en värdfamilj blir godkänd, gör vi en bedömning genom hembesök, och ett utdrag ur belastningsregistret. Bedömningen tar ca två-tre veckor. De som godkänns som värdfamilj får sedan en kontaktperson på kommunen för frågor som kan dyka upp senare.

Vad innebär det att bli värdfamilj för ensamkommande flyktingbarn/ ungdomar?

Att ge den unge stöd i vardagen, erbjuda en familjegemenskap och den omsorg som en familj ger. Den unge får en god man som ansvarar för den unges ekonomi och myndighetskontakterna under asylprocessen.

Hur lång tid bor barnet/ ungdomen hos värdfamiljen?

Det kan handla om ett par dagar, eller om några månader, medan migrationsverket gör en utredning om asyl och uppehållstillstånd.

När en ungdom fått uppehållstillstånd är tanken att han/ hon får ett mer permanent boende, antingen tillsammans med andra ungdomar och personal i så kallat HVB-hem, eller i ett familjehem eller i egen lägenhet.

Måste man vara hemma på heltid?

Nej, men man behöver kunna ta ledigt när det behövs, till exempel för att följa med till skolan, läkarbesök och kontakter med myndigheter.

Många ungdomar är självgående och ambitiösa, och har egna vänner som de umgås med. Andra behöver mer trygghet och stöd i vardagen av en familj.

Vad får man för ersättning?

Värdfamiljen får ersättning för omkostnader, nivån utgår från barnets behov, samt ett arvode enligt riktlinjer som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram.

Hur gör man med språket?

Många ungdomar är ambitiösa och vill lära sig svenska. Några kan lite engelska. Genom teckenspråk och lexikon kan man komma ganska långt i vardagen. När den unge har kontakt med myndigheter, är myndigheten skyldig att beställa tolk om det behövs.

Om det inte funkar, hur avbryter man uppdraget?

Både kommunen och värdfamiljen har en uppsägningstid på en vecka för att ge kommunen möjlighet att hitta nytt boende för ungdomen.

Bakgrund

Just nu är det många som flyr undan oroligheter i världen. Många söker skydd och vill starta ett nytt liv i Europa. En del av dem kommer till Sverige och till Lerum. För de barn och ungdomar som kommer själva, utan familj eller andra anhöriga, är kommunerna skyldiga att ordna boende och skola. Dels under tiden deras asylansökan utreds, dels för dem som fått asyl.

Lerums kommun har avtal med migrationsverket om att ta emot 21 asylsökande, men med den stora flyktingström som kommer för närvarande, gäller inte avtalen utan migrationsverket fördelar efter behov.

Eftersom behovet är så stort i hela landet, är det mycket svårt att hitta platser i jourhem, familjehem eller hem för vård och boende. Lerums kommun söker därför efter värdfamiljer som kan ge en ungdom ett tillfälligt hem. Samtidigt arbetar kommunen långsiktigt med att hitta fler lokaler där nya boenden kan öppnas. Om du har rum, lägenhet eller hus att hyra ut, är du varmt välkommen att kontakta medborgarkontoret KomIn 0302-522000.