Ytterligare ett steg mot visionen

Publiceringsdatum : 2015-08-04

Lerums kommuns vision är ”Sveriges ledande miljökommun 2025”. Som ett led i detta visonsarbete var Lerum en av Sveriges första kommuner 2013 där hela kommunförvaltningen, alla kommunens verksamheter, miljödiplomerades.

I sommar förnyades diplomeringen för ytterligare ett år.
- Vi lever alltjämt upp till miljödiplomerings krav på ett väl fungerande miljöledningssystem där vi ständigt strävar efter ytterligare förbättringar, säger kommunens revisionssamordnare Andreas Benkel.

Ingående granskning 

Svensk Miljöbas miljörevision genomfördes under april-maj och bestod av både dokumentgranskning och revisionssamtal samt platsbesök på ett antal enheter i kommunförvaltningen.
- Det är mycket glädjande att vi återigen visar en hög miljömedvetenhet i våra verksamheter och att våra åtgärder och förbättringar fallit väl ut. Främst är det medarbetarnas stora engagemang i visionsarbetet som gör detta möjligt, säger kommundirektören Håkan Pettersson.

Engagemang 

Andreas Benkel betonar också verksamheternas engagemang och vilja att tolka visionen utifrån sina förutsättningar och grunduppdrag.
- Jag kan inte tänka mig att så många andra kommuner i Sverige har en lika levande och välkänd vision inom förvaltningen som Lerum. Vart än miljörevisorerna kommer har personalen god kännedom om miljöarbetet.

För kommentarer

Andreas Benkel
Revisionssamordnare
Förvaltningsledningsstaben
Lerums kommun                
0302-52 18 12