Budkavle för hållbar utveckling

Publiceringsdatum : 2015-12-02

Den här veckan inled klimatmötet i Paris. I onsdags, den 25 november överlämnade kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenuis (C) en budkavle till den svenska delegationen. Budkavlen består av en trälåda som dels innehåller information om Lerums kommun hållbarhetsarbete inom Vision 2025 och vikten av att världens ledare når framgång under Paris-mötet, dels ekologiska jordärtskockor, uppdragna av årets Växtrumsdesigner Simon Irvine på Läckö slott.

Globalt och lokalt – hand i hand för vår planet

Onsdagen den 25 november överlämnade kommunfullmäktige i Lerums kommun en budkavle till miljöminister Åsa Romson och klimatambassadör Anna Lindstedt i den svenska delegationen för klimatmötet i Paris, COP21.

- Med den här budkavlen vill vi ge den Svenska Paris-delegationen råg i ryggen och önska ett stort lycka till, berättar kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius (C). Stå på er, det är bråttom. Vår planet kan inte vänta. Och om vi lokalt ska lyckas minska utsläpp, nå klimatmål och bidra till en hållbar utveckling, behöver vi stöd av världens ledare.

Hur mår vår planet? Är vi på rätt väg? Nej, på ett antal områden är det mycket alarmerande. Främst gäller det den globala uppvärmningen. Temperaturökningen måste hejdas! Klimatet är vår tids ödesfråga.

Inom ramen för FN samlas världens länder till klimatmötet i Paris nu i december. Man måste lyckas! Omvärlden har sina förväntningar på konkreta resultat i Parisförhandlingarna. Ett globalt ledarskap för hållbar utveckling måste ta form – och kroka arm med arbetet på lokal och regional nivå.

I Lerums kommun i Göteborgsregionen står miljö- och hållbarhetsfrågorna högt på agendan. Vår vision att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 följs upp i konkreta handlingsplaner, där ambitionen är högt ställd och inriktat på ständiga förbättringar. Vi menar att ömsesidig inspiration och respekt, globalt och lokalt, är en framgångsfaktor.

För kommunfullmäktige i Lerums kommun:
Lennart Wassenius (C), ordförande
Renée Jeryd (S), förste vice ordförande
Birger Rosén (M), andre vice ordförande

Överlämnandet skedde den 25/11 på Miljö och energidepartementet i samband med klimatdelegationens presentation av vilka prioriteringen regeringen har inför klimatmötet, de pågående förhandlingarna inom Lima-Paris Action Agenda och initiativet om ett fossilfritt Sverige.

En kopia av budkavlen finns på Lerums medborgarkontor KomIn i kommunhuset på Bagges torg.

Bakgrund

I en FN-rapport framtagen av en kommission under ledning av Gro Harlem Bruntland (1987) hävdades att hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjligt att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna överexploateras. Utveckling och tillväxt måste äga rum på miljöns villkor.

Brundtlandkommissionen gjorde följande definition: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". I dagligt tal används ofta termen hållbarhet. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra och Lerums kommun arbetar aktivt med alla tre dimensionerna:

  • ekologisk hållbarhet
  • social hållbarhet
  • ekonomisk hållbarhet