Nyårslöfte om bättre vatten

Publiceringsdatum : 2015-12-28

Behöver du variera ditt nyårslöfte om att träna mera? Då kommer här ett tips där du bidrar till att skydda sjöarna och vattendragen i Lerums kommun.

Vi har många vackra sjöar, men flera av dem är påverkade av övergödning, försurning, förorenande ämnen eller mekanisk påverkan. Kommunen arbetar på flera sätt för att vattnet ska må bättre. Du kan också hjälpa till. I skriften ”Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun?” hittar du flera tips, som till exempel att undvika onödiga kemikalier och att dosera tvättmedlet rätt.

För att skydda vårt vatten behöver vi arbeta tillsammans. Målet är att alla sjöar och vattendrag i Lerums kommun ska ha god ekologisk status senast 2021.

Med önskan om ett Gott Nytt Vattenår!