Plan för klimatanpassning klar för Lerum

Publiceringsdatum : 2015-12-18

Klimatet i världen förändras. Lokalt märkte vi det nyligen genom kraftiga regn med översvämningar som följd. Nu har Lerums kommun tagit fram en klimatanpassningsplan, som beskriver de lokala effekterna av klimatförändringen och innehåller åtgärder för att möta hot och risker.

Ett 70-tal åtgärder är föreslagna för att motverka effekter av klimatförändringen.

− Dels vill vi anpassa det som redan är byggt för att minimera risker för människor och egendom. Dels ska vi från och med nu ta hänsyn till klimatförändringar i planerad bebyggelse och infrastruktur, säger Per-Ola Johannesson, verksamhetschef vid Lerums kommun.

I och med planen för klimatanpassning har kommunen identifierat många av de sårbarheter som kan förutses med ett ändrat klimat. Planen kommer att underlätta ett strukturerat arbete i både planering och underhåll.

− Vi måste ta klimatförändringarna på allvar. Genom klimatanpassningsplanen är vi bättre förberedda inför framtidens klimatutmaningar, säger Rutger Fridholm, kommunalråd med särskilt ansvar för området samhällsbyggnad.

Lerums kommun arbetar för att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. Planen för klimatanpassning ingår som en del i visionsarbetet. Den kommer att uppdateras så fort nya sårbarheter och åtgärder tillkommer.

Kontaktperson: Per-Ola Johannesson, verksamhetschef Myndighetsutövning, Lerums kommun. per-ola.johannesson@lerum.se, 0302-52 14 60.